Ελαφρόπετρα

Η ελαφρόπετρα είναι ένα χημικά αδρανές πορώδες ηφαιστειακό ορυκτό. Κατάλληλη ως εδαφοβελτιωτικό,ως συστατικό υποστρωμάτων για εδαφοκάλυψη,στην κηποτεχνία και σαφώς σαν υπόστρωμα υδροπονικής καλλιέργειας με κορυφαία αποτελέσματα. Απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον.

 

1 Προϊόν(τα)

 

1 Προϊόν(τα)