42,00 €
Περιγραφή
Σειρά σκευασμάτων με νηματώδεις για την βιολογική καταπολέμηση διαφόρων παθογόνων, ασφαλή για χρήση σε κήπους με παιδιά, κατοικίδια, πουλιά και δεν ρυπαίνει τα υπόγεια ύδατα.
Τα Nemasys είναι σκευάσματα με ζωντανούς νηματώδεις διαφόρων ειδών.
Οι νηματώδεις είναι μη ορατοί με γυμνό μάτι οργανισμοί, με μορφή σκώληκα, των οποίων το φυσικό περιβάλλον είναι μέσα στο χώμα και είναι φυσικά παράσιτα συγκεκριμένων κάθε φορά παθογόνων. Οι νηματώδεις εισχωρούν στο έντομο ξενιστή μέσα από την τροφή ή διαπερνώντας το δερμάτιό του και στην συνέχεια παρασιτούν σ’ αυτό ως αυγά ή ως ενήλικα θηλυκά. Θανατώνουν τον ξενιστή τους μέσω των τοξικών ουσιών που εκκρίνουν τα συμβιωτικά βακτήρια που φέρουν. Πλεονέκτημα τους είναι η εξολόθρευση των ξενιστών τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς επιπτώσεις σε άλλους οργανισμούς και στο περιβάλλον.
Δεν επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες και θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται όσο βρίσκουν τροφή.
Τα σκευάσματα Nemasys:
• είναι εντελώς ακίνδυνα και ασφαλή για χρήση σε κήπους με παιδιά, κατοικίδια, πουλιά και δεν ρυπαίνουν τα υπόγεια ύδατα.
• δεν αφήνουν υπολείμματα και δεν υπάρχουν περιορισμοί στην κατανάλωση οποιουδήποτε φυτικού τμήματος (καρπός, βλαστός, ρίζωμα κλπ) μετά από εφαρμογή
Εφαρμόστε με πότισμα.

Πρόκειται για ζωντανά παρασκευάσματα και διατίθενται κατά παραγγελία.
Συμβουλευτείτε την εξειδικευμένη ομάδα του GrowAcademy για την ορθή χρήση του Nemasys.


Nemasys C: σκεύασμα του νηματώδους Steinernema carpocapsae για τον έλεγχο των λεπιδοπτέρων. Θανατώνει λάρβες και προνύμφες που βρίσκονται εντός εδάφους.

Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
Nemasys C 50 - 50.000.000 άτομα
Nemasys C 250 - 250.000.000 άτομα

Nemasys: σκεύασμα του νηματώδους Steineema feltiae για τον έλεγχο της σκιαρίδας και του θρίπα. Θανατώνει λάρβες και προνύμφες που βρίσκονται εντός εδάφους. Ο μόνος που διατηρεί την δραστικότητά του και κάτω από τους 10◦C.

Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
Nemasys 50 - 50.000.000 άτομα
Nemasys 250 - 250.000.000 άτομα

Nemasys Η: σκεύασμα του νηματώδους Heterohabditis bacteriophora για τον έλεγχο κολεοπτέρων (ενδείκνυται ιδιαιτέρως για τον Οτιόρυγχο) και λεπιδοπτέρων. Θανατώνει προνύμφες και νύμφες που βρίσκονται εντός εδάφους.

Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
Nemasys H 50 - 50.000.000 άτομα
Nemasys H 250 - 250.000.000 άτομα


Nemasys L: σκεύασμα του νηματώδους Steinernema kraussei για τον έλεγχο κολεοπτέρων (ενδείκνυται ιδιαιτέρως για τον Οτιόρυγχο) και λεπιδοπτέρων. Θανατώνει προνύμφες και νύμφες που βρίσκονται εντός εδάφους.

Διατίθεται στις παρακάτω συσκευασίες:
Nemasys L 50 - 50.000.000 άτομα
Nemasys L 250 - 250.000.000 άτομα
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account