Κατάστημα Ρόδου / Rhodes Store

Παναγιώτη Κανελλοπούλου 5 / Panagioti Kanellopoulou Street 5

Ρόδος, Ελλάδα 85100 / Rhodes Island, Greece 85100

e-mail: rhodes@growacademy.eu

telephone: +302241024245

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Σαββάτο: 9:00-15:00

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 9:00-15:00 και 18:00-20:30

Ωράριο λόγο COVID: Δευτέρα έως Σάββατο: 09:00-15:00

Τρίτη και Πέμπτη: 18:00-20:00